Projeler ve Tezler

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
 
1. Hemodiyaliz ve CAPD hastalarında serum leptin düzeyi ile plasminojen aktivatör inhibitör-1 düzeyi arasındaki ilişki, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Kurulu, Proje No: KA03/76,2003
2. Renal transplant hastalarında serum leptin düzeyi ile CD34/CD7 lenfoid kök hücre ve rejeksiyon arasındaki ilişki, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Kurulu, Proje No: KA03/77,2003.
3. Henoch-Schonlein purpuralı hastalarda serum ve idrar intelökin-1 reseptör antagonisti düzeyleri, S.B.Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Etik kurul karar no: 2009/03/13, 03.03.2009.
4. Ailesel Akdeniz Ateşi hastalarda ekokardiyografik bulgular, , S.B.Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Etik kurul karar no: 2009/04/34, 07.04.2009.
5. Henoch-Schonlein purpuralı çocuklarda elektroensefalografik ve elektromiyografik bulgular ile subkinik santral ve periferik sinir tutulumunun değerlendirilmesi, S.B.Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Etik kurul karar no: 2009/05/45, 05.05.2009

YÜRÜTÜLEN TEZ DANIŞMANLIKLARI:
 
1. Henoch-Schonlein purpuralı çocuklarda elektroensefalografik ve elektromiyografik bulgular ile subkinik santral ve periferik sinir tutulumunun değerlendirilmesi. S.B. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Asist. Dr. Yasemin Can’ın tezi, 2010
2. İdiyopatik hiperkalsiürili hastalarda kemik değişikliklerinin değerlendirilmesi.         S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Asist.Dr. Meryem Önder’in tezi, 2012
3. Enürezisli çocuklarda nokturnal kan basıncı değişiklikleri ile idrr miktarı ve elektrolit atılımı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Asist.Dr.Zeynep Şengül Emeksiz’in tezi, 2012
4. Doğustan Böbrek ve Üreterin Doğumsal Anomalisine sahip çocuklarda renal hasarın değerlendirilmesi.S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Asist.Dr. Emine Güçer’in tezi, 2014.
 
Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler: