İdrar Yolu Enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonu özellikle kız çocuklarda sık görülen bir enfeksiyondur. Çeşitli durumlar idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Böbrek ve idrar yollarının doğuştan olan darlıkları,  idrar reflüsü yani idrarın böbreğe geri kaçış yara idrar yolu taşları   gibi  ciddi idrar yolu sorunları neden olabileceği gibi, kabızlık, idrarın çok tutularak son anda tuvalete gidilmesi gibi alışkanlıklar yada mesanenin fonksiyonel sorunları da idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonunun tanı aşamasında atlanmaması ve uygun tedavi edilmesi çok önemlidir. Özellikle ateşli idrar yolu enfeksiyonları hızla tedavi edilmelidir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında mutlaka nedene yönelik araştırmalar yapılmalı ve tekrarlamaları önleyemeye yönelik yaklaşım yapılmalıdır. Çünkü tekrarlayan enfeksiyonlar özellikle ateşli geçirilenler, böbreğin fonksiyon gören kısmına geri dönüşü olmayan hasarlar verebilir. Bu hasar tekrarlayıcı olursa böbrek yetmezliğine kadar gidecek ağır sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara duruma göre böbrek ultrasonu , böbrek sintigrafisi ve işeme sistografisi- sondali film olarak bilinen tetkikler yapılarak değerlendirilmelidir.Saptanan sorunlara yönelik uygun tedaviler uygulanmalıdır.

 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler: