Çocuk Romatolojisi

Romatizmal hastalıklar genellikle kronik bir süreç izlerler. Çocukluk çağında çoğunlukla sinsi bir şekilde başlayan romatizmal hastalıklar  uzun süreç içinde  hastayı etkiler. Akut dönemde  ağrılar, hareket kısıtlılıkları veya organ hasarları hastanın yaşam kalitesini bozar, hatta hayatı tehdit edebilir.   Çocukluk çağındaki romatizmal hastalıklar  ve bazen kullanılan ilaçlar  büyüme, gelişme , okul ve sosyal hayat üzerinde olumsuz etkilere  neden olmaları dolayısı ile özellik taşımakta ve erişkin hastalıklarından farklı bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu hastalıkların erken tanınması ve uygun tedavi edilmesi, olumsuz sonuçları önlemek açısından son derece önemlidir.

Çocuk Romatolojisi alanlında  hizmet verdiğim  konulardan en  sık görülenler aşağıda sıralanmıştır:

-Periyodik  Ateş  Sendromları: Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), PFAPA ve diğerleri
-Akut romatizmal ateş
- Enfeksiyon sonrası gelişen eklem rahatsızlıkları
- Juvenil  İdiopatik Artrit(JIA) , Ankilozan Spondilit ve diğerleri

-Çocukluk çağı vaskülitleri (Damarları tutan romatizmal hastalıklar): Henoch-Schonlein purpurası, Kawasaki hastalığı, Polireritis Nodosa ve diğerleri
-Lupus Eritematozis
-Behçet Hastalığı
-Diğer romatizmal hastalıklar
-Çocuklarda nedeni bilinmeyen tekrarlayan ateş, eklem ağrısı, karın ağrısı gibi semptomların değerlendirilmesi

 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler: