Çocuk Nefrolojisi

Böbrekler vücudumuzdaki en önemli ve fonksiyonu yaşamsal olan organlardan biridir..  Böbrek hastalıkları çok çeşitlidir. Özellikle çocukluk çağında böbreği etkileyen sorunlar, ileri yaşlarda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Erişkin dönemde diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklardan bir kısmının başlangıcı çocukluk yaşlarına dayanır. Özellikle ailede böbrek hastalığı olanların daha da dikkatli olması gerekir. Böbrekle ilgili sorunların erken tanınması, uygun şekilde izlem ve tedavisinin yapılması, böbrek fonksiyonlarının korunması açısından son derecede önemlidir.

Ç ocuk Nefroloji alanında  hizmet verdiğim konulardan en sık görülenleri aşağıda sıralanmıştır:

-Nefrotik Sendrom
-Akut ve Kronik Glomerülonefritler
-Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği
-Diyaliz tedavileri (Hemodiyaliz, periton diyalizi)
-Böbrek Nakli (Transplantasyon)
-Renal tübüler hastalıklar
-İdrarda kan saptanması (Hematüri)
-İdrarda protein saptanması (Proteinüri)
-Ailesel böbrek hastalıkları
-Böbrek ve üreterin doğumsal anomalileri (Tek böbrek, böbrek kistleri, at nalı böbrek vs)
-Hidronefrozlar ( Böbrek içi idrar kanallarının genişlemesi)
-Çocuklarda gece işemesi (Enürezis)
-Çocuklarda gündüz idrar kaçırma ve diğer işeme sorunları
-Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının , tedavi, önleme  ve nedene  yönelik araştırmaları
- Hipertansiyon
-Diğer böbrek ve idrar yolu  ilişkili sorunlar

 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler: